Thứ năm, 12 Tháng 5 2011 17:24

S? m?nhc?a Cng ty: "NNG T?M D?CH V? VI?T NAM B?NG H? TH?NG QU?N L V CNG NGH? M?I" Chng ti lun tm ni?m m?t ?i?u:"S? hi lng c?a khch hng l thnh cng c?a chng ti".?i?u?lun nh?c nh? cc thnh vin trong cng ty ANPHA-AG lm vi?c v?i tinh th?n trch nhi?m cao ??i v?i khch hng c?a mnh.

Cng ty C? Ph?n ANPHA - AG

Tn cng ty : Cng ty C? Ph?n ANPHA - AG

Tn ti?ng anh : ALFA - AG Joint Stock Company

Tn vi?t t?t : ALPHA - AG JST Co

ANPHA-AG ho?t ??ng trong cc l?nh v?c sau

1.Kinh doanh khai thc kho bi, kho l?nh.

2.V?n t?i hng ha b?ng: Xe container siu tr??ng, siu tr?ng, xe c ko remooc, xe t?i lin t?nh.

3.D?ch v? khai h?i quan .

V?i th? m?nh:

Chng ti thnh cng trong vi?c xy d?ng m?t n?n t?ng v?ng ch?c, s?n sng cung c?p cho khch hng m?t d?ch v? t?t nh?t, m?t s?n ph?m t?t .
ANPHA-AG t? tin s? l ??i tc m khch hng tin c?y v l?a ch?n. T?m nhn c?a Cng ty: "Tr? thnh m?t Cng ty c d?ch v? chuyn nghi?p, uy tn v c ???c v? tr cao nh?t trong l?nh v?c khai thc kho l?nh t?i Vi?t Nam".

V? tr thu?n l?i

S? m?nhc?a Cng ty: "NNG T?M D?CH V? VI?T NAM B?NG H? TH?NG QU?N L V CNG NGH? M?I" Chng ti lun tm ni?m m?t ?i?u:"S? hi lng c?a khch hng l thnh cng c?a chng ti".

?i?u?lun nh?c nh? cc thnh vin trong cng ty ANPHA-AG lm vi?c v?i tinh th?n trch nhi?m cao ??i v?i khch hng c?a mnh.

 • N?m b?t cng ngh? v gi?i php tin ti?n v? CNTT cho h? th?ng qu?n l v ?i?u ph?i xu?t nh?p hng ha trong kho ???c nhanh chng chnh xc .
 • H? th?ng my mc hi?n ??i.
 • H? th?ng nhi?t ?? t?ng phng trong kho ???c ki?m sot t? ??ng v l?u l?i t?i my trung tm ?? theo di .
 • ??i ng? nhn vin giu kinh nghi?m v lng nhi?t huy?t.
 • M?i khch hng ???c cung c?p user v passwrod ring ?? theo di l??ng hng ha c?a mnh t?i kho.
 • N?m cchc?ng SPCT3km (?y l c?ng container trung tm l?n nh?t TP.HCM ???c nh n??c quy ho?ch nh?m di d?i cc c?ng trong TP v? ?y ?? trnh k?t xe v ??nh h??ng pht tri?n ??n n?m 2020 .)
 • ???c s? h?p tc c?a c?ng SPCT, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i trong vi?c xu?t nh?p hng ha.
 • Cchc?ng Tn Thu?n15km
 • Cch c?ng Ct Li20km(T? Anpha-AG ?i Ct Li qua h??ng c?u Ph M?
 • Thu?n l?i cho hng ha t? mi?n ty ln c?ng nh? hng ha cc vng ln c?n.
 • H? th?ng ???ng giao thng r?ng ri ,khng k?t xe ,khng c?m xe vo gi? cao ?i?m .
 • Cch trung tm thnh ph? H? Ch Minh 20km.
 • Giai ?o?n 1 cng su?t kho ??t 20.000 pallets.
www.kholanhchothue.com

Cng Ty CP ANPHA-AG "NNG T?M D?CH V? VI?T NAM B?NG H? TH?NG QU?N L V CNG NGH? M?I"
Chng ti lun tm ni?m m?t ?i?u:"S? hi lng c?a khch hng l thnh cng c?a chng ti".?i?u?lun nh?c nh? cc thnh vin trong cng ty ANPHA-AG lm vi?c v?i tinh th?n trch nhi?m cao ??i v?i khch hng c?a mnh.

Chng ti thnh cng trong vi?c xy d?ng m?t n?n t?ng v?ng ch?c, s?n sng cung c?p cho khch hng m?t d?ch v? t?t nh?t, m?t s?n ph?m t?t .
ANPHA-AG t? tin s? l ??i tc m khch hng tin c?y v l?a ch?n.

Cng Ty CP ANPHA-AG - kho lanh cho thue . com
??a ch?:L E.02, ???ng s? 2, KCN Long H?u, C?n Giu?c, Long An, Vi?t Nam
?i?n tho?i: (+84) 8 3873 4395 - Fax:(+84)8 3873 4396 - Hotline:0918779799
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - www.kholanhchothue.com
 
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web