• Youtube
  • tntgaslanh@gmail.com
  • 0908357111

dan-nong-meluck-fnv-72

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

01 FNV-72  Capacity : 21.5kw 10 HP Þ 550  x 1Fan
02 FNV-111  Capacity : 33.5kw 15HP Þ 550 x 2 Fan
03 FNV-158  Capacity : 47.5kw 20 HP Þ 550 x 2 Fan
04 FNV-180  Capacity : 54kw 25 HP Þ 600 x 2 Fan
05 FNV-219  Capacity : 65kw 30 HP Þ 600 x 2 Fan

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

×