Gas l?nh
Gas L?nh Dupont Suva 22

Cng ty Thi Ng?c Tu?n chuyn cung c?p gas l?nh Gas 22, nh?t l?nh, dn nng, dn l?nh, ?ng ??ng ?i?u ha, ?ng d?n gas, v?t t? thi?t b? ngnh ?i?n l?nh.
Gas L?nh Dupont Suva 22

??nh L??ng: 13,62Kg(net)/bnh, 22,70Kg(net)/bnh
Xu?t x?: M?

Chi tiết
 
Gas L?nh Dupont Suva 404A

Cng ty Thi Ng?c Tu?n chuyn cung c?p gas l?nh Gas 404A, nh?t l?nh, dn nng, dn l?nh, ?ng ??ng ?i?u ha, ?ng d?n gas, v?t t? thi?t b? ngnh ?i?n l?nh.

Gas L?nh Dupont Suva 404A

??nh L??ng: 10,896Kg(net)/bnh
Xu?t x?: M?

Chi tiết
 
Gas L?nh Dupont Suva 407C

Cng ty Thi Ng?c Tu?n chuyn cung c?p gas l?nh Gas 407C, nh?t l?nh, dn nng, dn l?nh, ?ng ??ng ?i?u ha, ?ng d?n gas, v?t t? thi?t b? ngnh ?i?n l?nh.

Gas L?nh Dupont Suva 407C

??nh L??ng: 11.35Kg(net)/bnh
Xu?t x?: M?

Chi tiết
 
Gas L?nh Dupont Suva 410A

Cng ty Thi Ng?c Tu?n chuyn cung c?p gas l?nh Gas 410A, nh?t l?nh, dn nng, dn l?nh, ?ng ??ng ?i?u ha, ?ng d?n gas, v?t t? thi?t b? ngnh ?i?n l?nh.

Gas L?nh Dupont Suva 410A

??nh L??ng: 11,35Kg(net)/bnh
Xu?t x?: M?

Chi tiết
 
Gas L?nh Dupont Suva 507

Cng ty Thi Ng?c Tu?n chuyn cung c?p gas l?nh Gas 507, nh?t l?nh, dn nng, dn l?nh, ?ng ??ng ?i?u ha, ?ng d?n gas, v?t t? thi?t b? ngnh ?i?n l?nh.

Gas L?nh Dupont Suva 507

??nh L??ng: 11,35Kg(net)/bnh
Xu?t x?: M?

Chi tiết
 
Gas L?nh Dupont Suva 123

Cng ty Thi Ng?c Tu?n chuyn cung c?p gas l?nh Gas 123, nh?t l?nh, dn nng, dn l?nh, ?ng ??ng ?i?u ha, ?ng d?n gas, v?t t? thi?t b? ngnh ?i?n l?nh.

Gas L?nh Dupont Suva 123

??nh L??ng: 45Kg(net)/bnh
Xu?t x?: M?

Chi tiết
 
Gas L?nh Dupont Suva 134A

Cng ty Thi Ng?c Tu?n chuyn cung c?p gas l?nh Gas 134A, nh?t l?nh, dn nng, dn l?nh, ?ng ??ng ?i?u ha, ?ng d?n gas, v?t t? thi?t b? ngnh ?i?n l?nh.

Gas L?nh Dupont Suva 134A

??nh L??ng: 13,62Kg(net)/bnh
Xu?t x?: M?

Chi tiết
 
Gas L?nh Refrigerant 134A
Cng ty Thi Ng?c Tu?n chuyn cung c?p gas l?nh Gas R134A, nh?t l?nh, dn nng, dn l?nh, ?ng ??ng ?i?u ha, ?ng d?n gas, v?t t? thi?t b? ngnh ?i?n l?nh.

Gas L?nh Refrigerant 134A

??nh L??ng: 13,6Kg(net)/bnh

Xu?t x?: Trung Qu?c

Chi tiết
 
Gas L?nh Refrigerant 404A
Cng ty Thi Ng?c Tu?n chuyn cung c?p gas l?nh Gas R134A, nh?t l?nh, dn nng, dn l?nh, ?ng ??ng ?i?u ha, ?ng d?n gas, v?t t? thi?t b? ngnh ?i?n l?nh.
Gas L?nh Refrigerant 404A

??nh L??ng: 10,90Kg(net)/bnh

Xu?t x?: Trung Qu?c

Chi tiết
 
Trang: 12
Trang 1 trong tổng số 2
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web