Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 22:53
 

Hng c b? nhi?m vi sinh hay khng , DN ??u lao ?ao v ph l?u kho qu cao. (?nh: Ca H?o)

Tuy nhin, ??i di?n c?a Cng ty Intimex Bnh D??ng cho bi?t, gi?i php ny khng kh? thi, b?i chi ph l?u kho m?i l hng t?i c?ng l 150 USD/ngy, trong khi ? ?? hon t?t th? t?c thng quan v c k?t qu? c?a c? quan th y, DN ph?i m?t ngt m?t tu?n.

N?u sun s?, chi ph cho kho?n l?u kho kho?ng 20 tri?u ??ng, cn trong tr??ng h?p x?u nh?t, hng b? nhi?m vi sinh, bu?c ph?i ti xu?t, th?i gian s? ???c ko ra g?n 1 thng. Nh? th?, DN s? b? m?t c? tr?m tri?u ??ng cho m?i l hng, ? l ch?a k? ??n kh? n?ng hng b? hao h?t v h? h?ng.

V?i hng ??p l?nh ? nhi?t ?? m 1 - 20C, chi ph cn cao h?n. Theo DN t? nhn H?o, hng ??p l?nh ???c v?n chuy?n b?ng ???ng hng khng, trong khi ? sn bay Tn Sn Nh?t l?i khng c kho l?nh chuyn dng cho lo?i hng ny. Do ?, vi?c b?o qu?n r?t kh kh?n.

Tuy nhin, DN ny cho r?ng, n?u c kho chuyn dng, DN c?ng khng dm thu, b?i hi?n chi ph l?u hng ? ngoi ? ng?n g?n 1 tri?u ??ng/gi?. N?u ?? vi ngy t?i Tn Sn Nh?t ch? c? quan th y l?y m?u ?i ki?m nghi?m, e l khng DN no ch?u n?i.

Vi?c chi?u x? ???c nhi?u n??c p d?ng nh?ng ph?i c ?i?u ki?n, chng ta c quy?n cho ho?c khng cho chi?u x?.

Cc n??c ch? th?c hi?n chi?u x? ??i v?i s?n ph?m s?ch (ch?a b? nhi?m khu?n) l ?? b?o qu?n hng ha sau s?n xu?t ???c t?t h?n, ch? khng chi?u x? ??i v?i hng ha ? b? nhi?m khu?n nh? chng ta ? l?m t??ng.

Hng nh?p kh?u nhi?m vi sinh cao h?n m?c quy ??nh m cho chi?u x? l khng h?p l.

TS. Bi Quang Anh, C?c tr??ng C?c Th yTrong tr??ng h?p hng b? nhi?m vi sinh, DN ph?i ti xu?t hng v? n??c xu?t kh?u, chuy?n ??i m?c ?ch s? d?ng ho?c tiu h?y v t? ch?u chi ph. V?i quy ??nh ny, DN s? khng ???c php chi?u x? nh?ng l hng b? nhi?m vi sinh nh? tr??c ?y.

Theo ng Kelvin Th?, Gim ??c m?t DN trong l?nh v?c mi gi?i xu?t nh?p kh?u hng nng s?n, n?u khng cho php chi?u x? hng nhi?m vi sinh, c ngh?a l c? quan th y ??y DN vo th? kh. B?i, hng t? Brazil v M? khi ? xu?t th khng c c? h?i quay tr? l?i.

ng Kelvin cho bi?t thm, t?t c? hng th?c ph?m ?ng l?nh c?a nh?ng n??c ny khi xu?t kh?u ??u c km cc lo?i gi?y ch?ng nh?n an ton v? sinh th?c ph?m.

N?u khng cho chi?u x?, DN s? khng cn ???ng s?ng, b?i khi nh?p hng v?, pha ??i tc bu?c ta ph?i ?ng tr??c 20% gi tr? m?i l hng. N?u tr? hng l?i, DN s? m?t ??t kho?n ti?n ny., ng Kelvin ni.

ng Kelvin cho bi?t, hi?n kho?ng 100 container c?a cc DN ?ang trn ???ng v? Vi?t Nam, nh?ng tr??c vi?c c? quan th y b?t DN ph?i l?u hng t?i c?ng ?? ch? ki?m d?ch, nh?ng DN ny ??u mu?n m?t 20% ?ng tr??c, cn h?n m?t thm c? t? ??ng cho m?i l hng v ph l?u kho.

Theo quy ??nh, hng b? nhi?m vi sinh s? khng ???c chi?u x? m ph?i chuy?n ??i m?c ?ch s? d?ng, thnh th?c ?n gia sc. Tuy nhin, ng Kelvin cho r?ng, hi?n ? Vi?t Nam ch?a c cng ngh? ch? bi?n th?c ?n gia sc t? hng th?c ph?m ?ng l?nh.

Nh? v?y, kh? n?ng ti xu?t hng v? n??c xu?t kh?u th?t b?i ??n 90%. C ngh?a l hng nh?p kh?u b? nhi?m vi sinh ch? cn cch cho c s?u ?n, n?u khng ???c chi?u x?!? - ng Kelvin ni.

 
Cc tin cng chuyn m?c
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web