Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 22:16
Nhi?t ?? b?o qu?n th?c ph?m ph?i ???c l?a ch?n trn c? s? kinh t? k? thu?t. N ph? thu?c vo t?ng lo?i s?n ph?m v th?i gian b?o qu?n c?a chng. Th?i gian b?o qu?n cng lu ?i h?i nhi?t ?? b?o qu?n cng th?p.
 

??i v?i cc m?t hng tr? ?ng ? cc n??c chu u ng??i ta th??ng ch?n nhi?t ?? b?o qu?n kh th?p t? -25oC ??n -30oC, ? n??c ta th??ng ch?n trong kho?ng -18oC ??n 2 oC. Cc m?t hng tr? ?ng c?n b?o qu?n ? nhi?t ?? t nh?t b?ng nhi?t ?? c?a s?n ph?m sau c?p ?ng trnh khng ?? r ?ng v ti k?t tinh l?i lm gi?m ch?t l??ng s?n ph?m.

D??i ?y l ch? ?? v th?i gian b?o qu?n c?a m?t s? rau qu? th?c ph?m.

S?n ph?m Nhi?t ?? b?o qu?n, (oC) ?? ?m, (%) Thng gi Th?i gian b?o qu?n,
B??i 0 ??n 5 85 M? 1??n 2 thng
Cam 0,5 ??n 2 85 M? - nt -
Chanh 1 ??n 2 85 - nt - - nt -
Chu?i chn 14 ??n 16 85 - nt - 5??n 10 ngy
Chu?i xanh 11,5 ??n 13,5 85 - nt - 3??n 10 tu?n
D?a chn 4 ??n 7 85 - nt - 3??n 4 tu?n
D?a xanh 10 85 - nt - 4??n 6 thng
?o 0 ??n 1 85 ??n 90 - nt - 4??n 6 thng
To 0 ??n 3 90 ??n 95 - nt - 3??n 10 thng
C chua chn 2 ??n 2,5 75 ??n 80 - nt - 1 thng
C r?t 0 ??n 1 90 ??n 95 - nt - vi thng
C chua xanh 6 80 ??n 90 - nt - 10??n 14 ngy
D?a chu?t 0 ??n 4 85 - nt - vi thng
??u kh 5 ??n 7 70 ??n 75 ?ng 9??n 12 thng
??u t??i 2 90 M? 3??n 4 tu?n
Hnh 0 ??n 1 75 - nt - 1??n 2 n?m
Khoai ty 3 ??n 6 85 ??n 90 - nt - 5??n 6 thng
N?m t??i 0 ??n 1 90 - nt - 1??n 2 tu?n
Rau mu?ng 5 ??n 10 80 ??n 90 - nt - 3??n 5 tu?n
C?i x lch 3 90 - nt - 3 thng
Xu ho 0 ??n 0,5 90 - nt - 2??n 6 thng
C?i b?p, xp l? 0 ??n 1 90 - nt - 4 tu?n
Su su 0 90 - nt - 4 tu?n
?u ?? 8 ??n 10 80 ??n 85 - nt - 2 tu?n
Qu? b? 4 ??n 11 85 - nt - 10 ngy
Khoai lang 12 ??n 15 85 - nt - 5??n 6 tu?n
Bng actis 10 85 - nt - 2 tu?n
Mt chn (mi) 8 90 - nt - 1 tu?n
Thanh long 12 90 - nt - 4 tu?n
M?ng c?t 12 85 - nt - 3??n 4 tu?n

?? BI?T THM CHI TI?T XIN VUI LNG LIN H?:

CNG TY TNHH TM & DV K? THU?T L?NH THI NG?C TU?N

VP: 405/03 Tr??ng Chinh, P.14, Q. Tn Bnh - HCM
?i?n tho?i: (08) 3944 0648 - Fax: (08) 6293 7091
Hotline : 0908.357.111
Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. -   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web