l?p ??t kho l?nh b?o qu?n h?t gi?ng
Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 12:19

+ Kho l?nh b?o qu?n h?t gi?ng.

+ Kho Nng s?n nhi?t ?? +2 ?n +8 ?? C.

+ ??a ch? cng trnh: Lm ??ng


Cng ty THI NG?C TU?N hn h?nh cung c?p l?p ??t kho l?nhth?u tr?n gi cc h? th?ng kho l?nh cng nghi?p, kho l?nh b?o qu?n, kho l?nh c?p ?ng, h?m c?p ?ng, kho mt s?c ch?a t? 10 - 5.000 t?n hng tr? ln, ?p ?ng m?i nhu c?u c?a qu khch ??t hng.

?ng d?ng trong cc ngnh b?o qu?n nng s?n, d??c ph?m, th?y h?i s?n,  th?c ph?m ?ng l?nh. -Nhi?t ?? b?o qu?n t? +0 ??n +8 ?? C. -Nhi?t ?? tr? ?ng, c?p ?ng t? -18 ??n - 40 ?? C.

Cc cng trnh do THI NG?C TU?N ? th?c hi?n l?p ??t.

kho l?nh cng nghi?pkho l?nh b?o qu?n - kho c?p ?ng - kho mt

Qu khch c nhu c?u thi?t k?, thi cng l?p ??t kho l?nh xin vui lng lin h? 0908 357 111 Mr.Tnh, ho?c g?i qua email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
N?i dung : Yu c?u bo gi l?p ??t kho l?nh

Tn lin h?:

S? ?T ............................ Fax: .................. Mobile: ............................................................

Doanh nghi?p: ............................................. ??a ch? doanh nghi?p: ......................................

Kch th??c kho: .......................................................... L x W x H (m) ( vd: 50m x 20m x 6m).

Kho chia ng?n: .................................................( vd: kho chia lm 3 ng?n b?o qu?n khc nhau).

Nhi?t ?? s? d?ng: ............................................( vd: -18 ~ -22 ?? C ).

B?o qu?n hng: ............................................... (vd: b?o qu?n th?y s?n ).

Yu c?u s?n ph?m cch nhi?t: ............................(vd: panel PU ho?c panel PS ).

Yu c?u b? m?t cch nhi?t: ...............................(vd: hai m?t b?c inox ho?c b?c tn m? mu).

Yu c?u cng su?t my: ....................................( n?u qu khch t? tnh ho?c ?? chuyn vin c?a chng ti tnh r?i g?i l?i ph?n h?i cho b?n)

Yu c?u my: ...................................................( yu c?u my m?i 100% nh?p kh?u ho?c my ln trong n??c.... )

??a ?i?m l?p ??t: ...............................................( ?ia ?i?m l?p ??t ?? chng ti bo gi chi ti?t nhn cng v chi ph v?n chuy?n hng).

Sau khi cung c?p ??y ?? thng tin, ??i ng? k? s? v thi?t  k? c?a Thi Ng?c Tu?n s? tnh ton v ??a ra b?n v? s? th?o g?i qu v? nhanh nh?t trong ngy !

Website: www.kholanh.netwww.lanhcongnghiep.comwww.kholanhbaoquan.netwww.lapdatkholanh.net
www.thaingoctuan.netwww.thaingoctuan.comwww.dienlanh.netwww.dienlanhcongnghiep.net
www.kholanhcongnghiep.infowww.chothuekholanh.comwww.kholanhchothue.comwww.tamcachnhiet.net
www.ongdong.netwww.gaslanh.net - www.maynen.net

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. -  Tel: 08. 3944 0648 - Fax: 08. 6293 7091 - Hotphone: 0908 357 1111 Mr.Tnh

 

 
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web